Wednesday, 7 December 2011

Rancangan Pengajaran Harian-Pendidikan Jasmani Tahun 2


Mata Pelajaran                         : Pendidikan Jasmani
Tunjang                                    : Kecergasan Fizikal
Tajuk                                       : Ketangkasan
Kemahiran                               : Bergerak dengan pantas sambil bertukar arah atau posisi.
Tarikh                                      : 10.05.2011
Masa                                       : 0900 – 0930(30 minit)
Tahun                                       : 2
Bil.Murid                                 :16 orang
Objektif                                   : Pada akhir pembelajaran, murid-murid berupaya untuk:

 • ·          Psikomotor: Mengenalpasti anggota badan yang terlibat semasa melakuka aktiviti ketangkasan.
 • ·          Kognitif: Menyatakan bahagian kaki dan tangan digunakan sepenuhnya semasa aktiviti ketangkasan.
 •        Afektif: Memupuk keyakinan diri, kerjasama dan bertanggungjawab.
Pengalaman sedia ada         : Murid telah mengaplikasikan aktiviti ketangkasan apabila bermain dengan
        rakan-rakan mereka.
Penerapan nilai                    : Bekerjasama
KBKK                                :Membanding beza
Alatan                                  :Bola, buluh, wisel, gelung rotan
BAHAGIAN
/MASA
AKTIVITI
FOKUS PEMBELAJARAN
ORGANISASI
CATATAN/ALATAN
Permulaan
(5 Minit)
Memanaskan Badan

Regangan tangan


Badan dan pinggang
Paha dan kakiBadan mesti berdiri tegak. Tangan diluruskan ke depan dan digerakkan ke kanan dan ke kiri. Diulangi sebanyak 2 kali.
Tangan mencengkam pinggang dan buat separuh pusingan dari kanan ke kiri. Ulang sebanyak 2 kali.
Lari setempat dan berdiri tegak dan tolak kaki ke depan dan belakang.Ulang 2 kali.
Murid dibahagikan kepada 2 kumpulan.
Setiap kumpulan mengandungi 8 orang murid. Sususan murid ditunjukkan seperti rajah dibawah:
   xxxxxxxx
      Guru
   xxxxxxxx
Verbal

Intrapersonal
Langkah 1
(10 Minit)

Gerak kerja kelas

Lari pecut zig-zag
Larian pecut dan sentiasa bertukar arah kiri dan kanan, depan dan belakang berdasarkan bunyi wisel yang ditiupkan oleh guru.
Murid akan berlari secara individu.
BBM: Wisel, kon
Langkah 2
(10 Minit)
Aktiviti “Pijak Bayang Rakan”.
Guru akan membahagikan murid kepada 2 kumpulan. Setiap kumpulan akan cuba untuk memijak bayang-bayang kumpulan lawan. Bayang-bayang yang dipijak dikira kalah dan markah akan diberikan kepada kumpulan yang Berjaya.
Murid akan dibahagikan kepada dua kumpulan iaitu kumpulan A dan B.
BBM: Gelung rotan, kon dan wisel
Penutup
(5 minit)
Gerak kendur tangan dan lengan
Berdiri tegak , kaki dibuka melebihi luas bahu.
Kuncikan jejari kiri dan tangan kanan.
Tolak tangan lurus ke hadapan sambil membongkok 90 darjah.
Goyangkan kaki dan kiraan 5.
Murid akan berdiri dalam bulatan dan menghadap guru.
Murid akan mengikuti sepenuhnya pergerakan yang ditunjukkan oleh guru.


REFLEKSI:

KEKUATAN:
 1. Murid seronok menjalankan aktiviti permainan "Pijak Bayang Rakan".
 2. Murid dapat menjalankan semua aktiviti ketangkasan yang dikelolakan oleh guru.
 3. Murid memberikan sepenuh kerjasama di dalam menjayakan aktiviti pengajaran pada hari ini. Ini jelas dilihat kerana murid mematuhi segala arahan yang diperkatakan oleh guru.
KELEMAHAN:
 1. Semasa aktiviti permainan "Pijak Bayang Rakan", ada diantara murid yang telah dipijak bayang masih lagi tetap kekal di dalam permainan.
 2. Kawalan kelas longgar semasa aktiviti permainan dijalankan.
 3. Murid masih belum jelas kepentingan aktiviti memanaskan badan.
LANGKAH MENGATASI:
 1. Guru perlu lebih jelas memberikan arahan sebelum memulakan aktiviti permainan agar murid faham dan kelancaran aktiviti dapat dijalankan.
 2. Guru perlu menjelaskan kepentingan memanaskan badan dari masa ke semasa.
 3. Murid yang didapati tidak mendengar arahan akan diberikan hukuman ringan bagi memberi amaran agar tidak mengulangi aktiviti yang sama di masa hadapan.

Pertandingan Sukan antara rumah
Kelas yang diajar pada tahun 2011

Tahun 1-Matematik, Pendidikan Kesihatan, Pendidikan Jasmani

Tahun 4-Matematik

Tahun 2-Pendidikan Jasmani dan Kesihatan

Tahun 5-Matematik

Murid-murid SK Lepong Menuan mengikut kelas.

Tahun 1-Keseluruhan murid ada 8 orang,3 orang murid tidak hadir ke sekolah.

Tahun 4 

Tahun 3

Tahun 2

Tahun 5

Tahun 6

Rancangan Pengajaran Harian-Pendidikan Kesihatan Tahun 1


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN  BAGI MATAPELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 1
KELAS/MASA/SUBJEK
KANDUNGAN

CATATAN
Pendidikan Kesihatan
Tahun 1
0800 - 0830
(30 Minit)


TARIKH:
02.03.2011
(RABU)
Tajuk: Kesihatan Fizikal
Fokus:Pemakanan
Standard Pembelajaran:
·         1.4.1. Memilih jenis makanan harian yang berkhasiat
·         1.5.3.Menjelaskan kepentingan makanan dan minuman yang betul.
Aktiviti:
1.       Guru menunjukkan gambar makanan yang berkhasiat dan yang tidak berkhasiat di papan tulis.
2.       Guru bersoal jawab dengan murid berdasarkan gambar tersebut.
3.       Guru menerangkan kesan makanan yang berkhasiat dan tidak berkhasiat dengan tubuh badan manusia.
4.       Guru membahagikan murid kepada 2 kumpulan. Kumpulan A akan membincangkan kesan makanan yang berkhasiat dan kumpulan B akan membincangkan kesan makanan yang tidak berkhasiat.
5.       Selesai perbincangan kumpulan, murid akan membentangkan hasil perbincangan di hadapan kelas.
6.       Guru dan murid akan merumuskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran untuk hari ini .
Refleksi: 8 orang murid mampu memahami kesan khasiat makanan yang berkhasiat.
Bilangan Pelajar: 8 orang
Bahan Bantu Mengajar:LCD,Laptop, Kad manila, marker pen
EMK: TMK
Impak: 8 orang murid mampu memahami topik yang dipelajari pada hari ini.

REFLEKSI :

KEKUATAN:

 1. Murid-murid memahami topik yang diajar dengan jelas kerana saya telah menunjukkan contoh-contoh gambar yang membezakan diantara makanan yang berkhasiat dan yang tidak berkhasiat.
 2. Setiap kumpulan mampu memberikan hasil perbincangan yang menepati tajuk yang dibincangkan.
KELEMAHAN:
 1. Ada diantara murid yang masih keliru misalnya keropok ikan dikategorikan diantara makanan yang berkhasiat.
 2. Perbincangan kumpulan mengambil masa yang lama dan guru terpaksa menyingkatkan masa untuk memenuhi masa pengajaran kelas.
 3. Murid membuat bising semasa aktiviti kumpulan.
LANGKAH MENGATASI:
 1. Saya akan menggunakan powerpoint agar paparan slaid lebih menarik dan mudah difahami oleh murid.
 2. Aktiviti berkumpulan akan dipecahkan kepada 4 kumpulan berbanding 2 kumpulan sebelum ini bagi mengelakkan murid daripada berbual kosong sesama rakan mereka. Masa yang diberikan kepada setiap kumpulan untuk membincangkan tajuk yang diutarakan adalah sekitar 5-7 minit sahaja.
 3. Arahan akan diterangkan dengan lebih jelas kepada murid.
 4. Aktiviti pengukuhan akan diberikan kepada murid selepas selesai aktiviti P&P.


Rancangan Pengajaran Harian-Pendidikan Jasmani Tahun 1


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN  BAGI MATAPELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 1
KELAS/MASA/SUBJEK
KANDUNGAN

CATATAN
Pendidikan Jasmani
Tahun 1
0730-0830
(1 Jam)


TARIKH: 24.01.2011
(ISNIN)
Tajuk: Pergerakan Asas
Fokus:Pergerakan Lokomotor
Standard Pembelajaran:
·         1.2.1. Melakukan pergerakan berjalan, berlari, mencongklang(galloping), menggelongsor, melompat, melompat sebelah kaki(hopping), berskip dan melonjak (leaping).
·         2.2.1. Menyatakan pergerakan Lokomotor dan bukan Lokomotor.
·         5.1.1. Membuat persediaan diri sebelum, semasa dan selepas melakukan aktiviti Pendidikan Jasmani.
Aktiviti:
1.       Guru membimbing murid melakukan aktiviti memanaskan badan.
2.       Guru menunjukkan pergerakan berjalan, berlari, mencongklang, melompat, melompat sebelah kaki(hopping), berskip dan melonjak (leaping) kepada murid.
3.       Murid akan melakukan aktiviti yang ditunjukkan guru secara individu.
4.       Guru akan menggunakan alatan seperti kerusi panjang, gelung rotan dan kon di dalam mengaplikasikan pergerakan yang telah ditunjukkan tadi. Muzik akan dimainkan agar pergerakan yang dilakukan menjadi rancak dan menarik.
5.       Guru akan membimbing murid melakukan aktiviti ‘cooling down’.
Refleksi: 8 orang murid mampu melakukan pergerakan seperti yang ditunjukkan oleh guru.
Bilangan Pelajar: 8 orang
Bahan Bantu Mengajar:Gelung rotan, kon, kerusi panjang.
EMK: TMK-Radio
Impak: 8 orang murid mampu menguasai kemahiran dengan baik.

REFLEKSI:


KEKUATAN:

 1. Murid mampu melaksanakan segala pergerakan yang telah ditunjukkan oleh guru.
 2. Murid seronok melakukan aktiviti pergerakan dengan menggunakan bahan bantu mengajar yang disediakan.
 3. Suara guru yang lantang memberikan satu pemahaman yang jelas kepada murid-murid.
KELEMAHAN:
 1. Kawalan kelas longgar sewaktu aktiviti pergerakan menggunakan bahan bantu mengajar.
 2. Ada diantara murid yang keliru dengan perkataan 'kiri' dan 'kanan'.
 3. Murid didapati sukar melakukan aktiviti mencongklang berbanding pergerakan yang lain.
 4. Muzik yang digunakan didapati tidak bersesuaian dengan aktiviti pergerakan yang di tunjukkan.
 5. Murid masuk lewat ke kelas yang seterusnya.
LANGKAH MENGATASI:
 1. Saya akan memberikan panduan yang sejelas yang mungkin kepada murid agar mereka lebih memahami segala pergerakan yang ditunjukkan. Ini untuk memastikan semua murid mampu melakukan pergerakan terutamanya pergerakan mencongklang.
 2. Guru akan memberikan pemahaman betapa pentingnya melakukan aktiviti memanaskan badan dan juga aktviti menyejukkan badan agar murid dapat mengaplikasikannya sebelum melakukan aktiviti jasmani.
 3. Guru akan menggunkan muzik yang bertepatan dengan pergerakan yang diajar pada masa hadapan.
 4. Masa akan diberikan secukupnya kepada murid untuk menukar pakaian sebelum menghadiri kelas seterusnya.

Mathematics Year 5-Daily Lesson Plan


Subject
:  Mathematics
Classs
:  5 
Enrolment
:  17 pupils
Duration
:  30 Minutes
Topic
:  Shape and Space
Learning Area
:  Area  of Composite 2-D Shapes
Learning Objectives
:  Pupils will be taught to measure and calculate the area of 2-D shapes.
Learning Outcomes
:  Pupils will be able to
1.    Measure the area of composite 2-D shapes.
2.    Calculate the area of composite 2-D shapes.

Previous knowledge
:  Pupils had learnt how to measure perimeter of composite 2-D    
   shapes.
Thinking Skills
:  To Relate
Inculcation of values
:  Be grateful & appreciate the value of coins.
Teaching Aids
: Coins, white flip paper, pieces of manila card,marker, measuring tape, textbook , Power Point presentation, LCD projector.Step / Duration
Content
Teaching and Learning Activities
Remarks
Set Induction
 (5 minutes)
Comparison between surfaces of coins.
- Pupils show a 10-sen coin and a 50-sen coin.
-Pupils point out the whole part of the respective faces of the coins.
-Pupils are guided to make comparison between both surfaces of the coins and find out which coin has a bigger surface and which coin has a smaller surface.
-Repeat the activity above by comparing surface of tables, books, pencil boxes and other things in the class.
KBKK: Comparing & contrasting


MI:
Bodily/inaesthetic

Teaching aid: coins.

Moral value:
Be grateful & appreciate the value of coins.
Step 1

(10 minutes)
Introduction of the concept area.

Calculation the area using arbitrary unit.

Introduction of the standard unit of area as cm2
Based on the activity of set induction above, pupils are introduced to the concept of area by substituting the word ‘face (or surface)’ to ‘area’ so that the pupils can express that:

5 cm
“Area is the size of the region or surface of a closed plane figure’.
3 cmTeacher shows a triangle that consist a length of 5cm and width of 3cm. teacher then show the formulae on how to find the area of a rectangle
AREA: Length x Width
5cm x 3cm = 25cm²
Teachers then show another questions and let the students to find the answers.

4 cm
Find the area of this square?
4cm x 4cm =16cm²
MI:
Visual-spatial
Logical/
Mathematical

Teaching aid:
Geometrical board
Step 2
(10 minutes)
Reinforcement activity
Teacher gives worksheets to be done by pupils in the class.
5 minutes will be given to pupils in finishing the worksheets.
Teachers and pupils will be discussing the answers together.
Teaching strategy : Discovery method

Worksheet
Closure
(5minutes)
Summary of thelesson
-Pupils summarize the lesson by explaining the area formula for rectangle and square.
-Teacher distributes the worksheet as a homework.
KBKK: Making summaries

Worksheet

REFLECTION:


STRENGTH:

 1. Pupils know how to use the formula(area=length x width) wisely.
 2. Pupils able to finish all the questions in 5 minutes.
 3. Pupils understand the concept of area by using teaching aids that provided by teacher.
WEAKNESSES:
 1. Pupils confuse in finding the area of a square.
 2. Remedial students still can understand the concept of area.
 3. Not enough time for teachers in discussing the answers with pupils.
STEPS TO OVERCOME THE PROBLEM:
 1. Teacher will using power point in delivering his teaching activities. By using this method, pupils will enjoy the learning activities.
 2. Teacher will manage time evenly so that there will be enough time in discussing the answers.
 3. Teacher will explain the formula of finding the area more clear to the students.