Wednesday, 7 December 2011

Rancangan Pengajaran Harian Matematik Tahun 1


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MATEMATIK TAHUN 1
Kelas                                      : Tahun 1
Tarikh                                     : 13.Oktober.2011 (Khamis)
Masa                                      : 30 Minit(1 Waktu)
Bidang                                   : Sukatan Dan Geometri
Tajuk                                      : Ruang
Standard Kandungan         : Murid dibimbing untuk:
                                                  9.1 Mengenal Pasti Bentuk Tiga Dimensi(3D)
Standard Pembelajaran      : Murid berupaya untuk:
                                                  (i). Menamakan bentuk kuboid, kubus, kon, piramid tapak
       segiempat sama, silinder dan sfera.
EMK                                       : Kreativiti dan Inovasi
Nilai Murni                            : Berani-Mencuba
Bahan Bantu Mengajar      : Bentuk 3D(Bahan Maujud), Kad Manila, Lembaran Kerja
Pentaksiran                          : Guru mengedarkan lembaran kerja kepada murid dan akan
  mengukuhkan ingatan murid dengan bentuk-bentuk 3D 
  yang diperkenalkan di depan kelas.


Fasa
Cadangan Aktiviti
Cadangan Komunikasi
Persediaan
·         Penyoalan
1.    Guru menunjukkan bentuk-bentuk 3D di depan kelas.
2.    Guru memanggil semua murid ke depan untuk menyentuh bentuk-bentuk 3D itu.
3.    Guru akan menyoal murid dengan mengaitkan bentuk-bentuk 3D itu dengan bahan-bahan yang terdapat di rumah dan sekolah.
4.    Guru memperkenalkan tajuk pembelajaran hari ini kepada murid.
1.    Pernahkan kamu melihat bentuk-bentuk 3D ini?
2.    Bentuk-bentuk 3D itu termasuk kuboid, kubus, kon, piramid tapak segiempat sama, silinder dan sfera.
3.    Bentuk-bentuk 3D ini serupa seperti:
·         Kuboid/kubus-kotak
·         Piramid-seperti yang terdapat di Negara Mesir.
·         Kon-Aiskrim
·         Silinder-sardin
·         Sfera-bola
Perkembangan
·         Penjanaan Idea
·         Sintesis Idea
·         Penilaian
1.    Guru melekatkan nama-nama bentuk 3D di papan tulis.
(Rujuk Lampiran 1)
2.    Guru menyuruh murid membaca nama bentuk itu dengan sebutan yang jelas.
3.    Guru memperkenalkan bentuk-bentuk 3D kepada murid.
(Rujuk Lampiran 2)
4.    Guru akan memanggil murid untuk melabel bentuk-bentuk 3D dengan menggunakan kad ayat yang telah disediakan pada awal tadi.
1.    Sebutkan kad ayat yang saya lekatkan di papan tulis dengan jelas.(kuboid,kubus,kon,piramid tapak segiempat sama, silinder dan sfera)
2.    Guru akan memperkenalkan bentuk-bentuk 3D kepada murid.
3.    Sekarang saya akan menyuruh kamu melabelkan semula bentuk-bentuk ini dengan menggunakan kad ayat yang telah saya sediakan sebentar tadi.
Tindakan
·         Pelaksanaan
·         Amalan Berterusan
1.    Guru mengedarkan lembaran kerja kepada murid.
(Lampiran 3)
2.    Guru akan membincangkan jawapan kepada murid.
1.    Saya akan mengedarkan latihan kepada kamu dan siapkan di dalam lingkungan masa 7 minit.
2.    Kita akan membincangkan jawapan bagi latihan ini.
Refleksi
1.    Guru akan merumuskan pembelajaran hari ini bersama-sama murid.
1.    Apakah yang telah kita pelajari pada hari ini?

REFLEKSI:


KEKUATAN:

 1. Murid memahami bentuk-bentuk 3D dengan jelas.
 2. Murid dapat mengelaskan kad ayat yang mengandungi nama bentuk dengan bentuk yang disediakan oleh guru di hadapan kelas.
 3. Suara guru yang lantang memudahkan proses penyampaian ilmu di dalam kelas.
KELEMAHAN:
 1. Murid kurang seronok menjalani aktiviti pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas.
 2. Peruntukkan masa di dalam melaksanakan aktiviti pengukuhan tidak mencukupi.
 3. Murid yang berada pada pencapaian akademik 'sederhana' sukar untuk mengkelaskan bentuk-bentuk 3D dengan betul.
 4. Kawalan kelas longgar apabila murid melaksanakan aktiviti yang dirancang oleh guru.
LANGKAH MENGATASI:
 1. Guru akan menggunakan powerpoint di dalam aktiviti penyampaian ilmu di dalam kelas. Ini dapat menarik minat murid untuk lebih fokus di dalam kelas.
 2. Kaedah pengajaran melibatkan permainan akan diterapkan agar murid seronok untuk mempelajari matapelajaran Matematik.
 3. Peruntukkan masa akan dibahagikan sebaik mungkin di dalam setiap aktiviti langkah pengajaran.
 4. Guru akan lebih tegas di dalam memberikan arahan agar kawalan kelas menjadi lebih baik di masa hadapan.

1 comment:

 1. sangat membantu :) TQ,,, mohon kebenaran copy...

  ReplyDelete