Tuesday, 29 November 2011

Number
REFLEKSI:
Tayangan video ini mampu menarik minat murid untuk lebih fokus di dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Murid akan lebih seronok dan mudah memahami ilmu yang yang baru. Tayangan video ini juga membantu guru di dalam proses penyampaian maklumat di dalam kelas. Kelemahan yang terdadpat di dalam video ini adalah medium penyampaiannya adalah menggunakan Bahasa Inggeris. Maka guru perlu lebih kreatif dengan menyelitkan penggunaan Bahasa Melayu agar murid lebih faham isi kandungan video berkenaan.

No comments:

Post a Comment