Tuesday, 29 November 2011

Bahagian Badan Manusia

Paparan video ini membantu guru di dalam matapelajaran Pendidikan Kesihatan Tahun 1
Berkenaan bahagian tubuh badan


REFLEKSI:
Dengan menggunakan video ini sebagai bahan bantu mengajar dapat menarik minat murid untuk lebih fokus di dalam kelas. Murid dapat menyanyikan lagu yang dipersembahkan di dalam paparan video ini. Guru perlu lebih kreatif di dalam menterjemah bahasa di dalam video ini agar lebih mudah difahami oleh murid-murid di dalam kelas.Ini adalah kerana video ini menggunakan Bahasa Inggeris di dalam medium penyampaiannya. No comments:

Post a Comment